dijous, 17 de gener de 2019 07:02 h

Perfil contractant Consorci Teledigital de Granollers

De conformitat amb l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual d'aquesta entitat trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris, com són els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient.

 • Decret d'aprovació dels plecs estàndard i d'una actuació d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona. Accés al PDF
 • Anunci de la Diputació de Barcelona publicat al BOPB núm. 15, de 17 de gener de 2009, p. 14 - 51, de l'actuació d'assistència i publicació de:
  • Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i als privats elaborat per la Diputació de Barcelona.
  • Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes d'obres i instal•lacions i als de concessió d'obres públiques elaborat per la Diputació de Barcelona. Accés al PDF

El marc legal del Consorci el comprenen, a més de la legislació de règim local i dels seus Estatuts, per la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres, la Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la televisió digital terrestre, de liberalització de la televisió per cable i de foment del pluralisme i segons el que estableix l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 4 d'abril de 2006, i per la mateixa llicència atorgada l'abril de 2006.

 • Concessió per a la prestació del servei de TDT local (2006). Resolució de Presidència PRE/1446/2006, de 9 de maig.
 • Estatuts

Normativa:

 • Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya (2005). Llei 22/2005 , de 29 de desembre.
 • Pla Tècnic Nacional de la TDT (2005). Reial Decret 944/2005 , de 29 de juliol.
 • Reglament general de prestació del servei de TDT (2005). Reial Decret 945/2005 , de 29 de juliol.
 • Llei de la televisió local per ones terrestres (1995). Llei 41/1995 , de 22 de desembre.
 • Llei de mesures urgents per a l'impuls de la TDT (2005). Llei 10/2005 , de 14 de juny.

 

Adjudicacions provisionals i Adjudicacions Definitives


Adjudicacions Provisionals:

 

Consorci Gestió Televisió Digital Local Demarcació Granollers - © 2009 Tots els drets reservats
Truca'ns al 93 870 07 91 o contacta amb nosaltres
Avís legal | Crèdits