dijous, 17 de gener de 2019 06:33 h

Contracte Programa

 

El CONSORCI es va constituir en data 13 de setembre de 2006 amb l’objecte de prestar el servei públic audiovisual de la demarcació de Granollers referència TL02B.

 

La Llei del Parlament de Catalunya 22/2005, de 29 de desembre de la comunicació audiovisual de Catalunya (en endavant, LCAC) estableix en el seu article 32.2 que “la prestació del servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit local ha d’ésser duta a terme en forma de gestió directa per part dels municipis, les modalitats associatives d’ens locals establertes per la llei i els consorcis integrats per ens locals. En el cas dels consorcis, també poden formar-ne part els municipis encara no planificats en l’àrea geogràfica on s’hagi de prestar el servei públic audiovisual. També en poden formar part els ens de la mateixa àrea geogràfica que els representin o altres entitats públiques, en la forma i amb les condicions que els municipis membres de ple dret del consorci decideixin, amb una participació no superior al 25%.

 

VOTV societat limitada unipersonal mercantil pública constituïda en data 7 de setembre de 2009, és l’entitat mitjançant la qual el soci únic, el CONSORCI, porta a terme la gestió directa del servei públic audiovisual de la demarcació de Granollers.

 

La LCAC estableix l’obligació per part dels ens i consorcis responsables de la prestació del servei públic audiovisual en l’àmbit local de subscriure un contracte programa amb els ens gestors de l’esmentat servei.

 

Així doncs, es formalitza el Contracte Programa amb dos objectius principals :

  • Fixar i determinar els objectius concrets del servei públic.
  •  Garantir un finançament estable i degudament sanejat.
Consorci Gestió Televisió Digital Local Demarcació Granollers - © 2009 Tots els drets reservats
Truca'ns al 93 870 07 91 o contacta amb nosaltres
Avís legal | Crèdits