1. INFORMACIÓ A L’USUARI
CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS, en endavant RESPONSABLE, es el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat en les normatives vigents de protecció de dades personals, el reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel que es facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament son:

Remissió de comunicacions comercials, publicitàries, sempre i quan s’hagi autoritzat prèviament, per mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
Realitzar estudis estadístics.
Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol altre tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
Remetre el butlletí de noticies de la pàgina web.
Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per aquesta fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adients per garantir la seudonimizació de les dades o de la destrucció total dels mateixos.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l’usuari:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació i oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:

CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS.
Direcció postal: Av. Enric Prat de la Riba, 77- Centre Audiovisual. Ed. Roca Umbert -Granollers (Barcelona)
Correu electrònic: administracio@votv.cat

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI.
Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades son necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitats al RESPONSABLE son veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informant i inequívocament per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatoris, ja que son necessaris per la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GPDR pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GPDR, per les quals son tractats de manera licita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a la necessària relació amb els fins per els que són tractats.

EL RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i les ha comunicat la informació adient per que pugui exercir-los.