CONSORCI TELEDIGITAL DE GRANOLLERS

Qui som

VOTV és una de les televisions públiques de la comarca del Vallès Oriental, creada pel Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers (Consorci Teledigital Granollers), un dels operadors concessionaris per emetre en TDT a la comarca. La seva cobertura abraça la totalitat de la comarca del Vallès Oriental i zones limítrofes, però VOTV centre la seva informació en aquells municipis que pertanyen actualment al Consorci.

 • Aiguafreda
  Bigues i Riells
  Caldes de Montbui
  Canovelles
  Cànoves i Samalús
  La Garriga
  Granollers
  La Roca del Vallès
  Les Franqueses del Vallès

La seu de VOTV és el Centre Audiovisual de Roca Umbert – Fàbrica de les Arts; un projecte impulsat per l’Ajuntament de Granollers i concebut com un espai de foment de la creació cultural, de producció audiovisual i de promoció d’oci obert a la ciutadania.

El marc legal del Consorci està comprés, a més de la legislació de règim local i dels seus Estatuts, per la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres, la Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la televisió digital terrestre, de liberalització de la televisió per cable i de foment del pluralisme i segons el que estableix l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 4 d’abril de 2006 i per la mateixa llicència atorgada l’abril de 2006.

 • Concessió per a la prestació del servei de TDT local (2006). Resolució de Presidència PRE/1446/2006, de 9 de maig.
  Estatuts
  Normativa:
  Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya (2005). Llei 22/2005 , de 29 de desembre.
  Pla Tècnic Nacional de la TDT (2005). Reial Decret 944/2005 , de 29 de juliol.
  Reglament general de prestació del servei de TDT (2005). Reial Decret 945/2005 , de 29 de juliol.
  Llei de la televisió local per ones terrestres (1995). Llei 41/1995 , de 22 de desembre.
  Vallès Oriental Televisió, és una societat limitada unipersonal mercantil pública constituïda el 7 de setembre de 2009 i creada pel Consorci Teledigital Granollers amb l’objectiu de gestionar directament la televisió pública, segons l’encomanda de gestió que queda reflectida en el Contracte Programa que es signa cada 4 anys entre les dues entitats.

 

Contracte Programa

La societat de VOTV es crea amb l’objectiu d’esdevenir un mitjà d’informació que pugui emetre notícies, reportatges i debats, tot oferint la informació de les activitats culturals, artístiques, polítiques, socials i esportives del territori, recollint així la realitat de la vida quotidiana del conjunt dels municipis que formen part del Consorci Teledigital Granollers i en general de la comarca del Vallès Oriental.

Segons els Estatuts, la societat Vallès Oriental Televisió té com a principal activitat la realització de producció i emissió de televisió, encarregant la producció dels programes a altres empreses externes i amb els següents objectes socials:

 • Instrumentar la gestió del servei de televisió de la demarcació que té atribuïda el Consorci Teledigital Granollers.
  La gestió i elaboració d’instruments per a la difusió d’informació ciutadana, executant els treballs necessaris per a la millora i optimització de les relacions entre els ciutadans i les administracions locals directa o indirectament integrants d’aquesta societat.
 • La gestió i administració dels equipaments destinats a la comunicació audiovisual i cultural que li siguin adscrits.
 • Programar i gestionar, directa o indirectament, les ajudes destinades al foment de la producció audiovisual.
 • Producció de contingut audiovisual pel propi canal o bé per tercers, amb l’objectiu de comercialitzar aquestes producció per obtenir nous ingressos que permetin millors continguts per VOTV.
 • La producció audiovisual que resulti de l’activitat directa dels serveis adscrits a la societat, així com aquella que es concreti dels acords de col·laboració i/o coproducció amb tots els agents, públics i privats, dedicats a la producció audiovisual, haurà fer-se observant els criteris deontològics de la professió periodística i tots aquells que es derivin de
 • les disposicions del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i del conjunt de normatives que es puguin observar en els aspectes de concurrència i representativitat continguts en la Llei de l’Audiovisual de Catalunya.
 • La comercialització i el lloguer del material tècnic de la societat, així com l’arrendament de serveis tecnològics i/o d’espais dels equipaments que li siguin adscrits.

Aquest projecte ja és avui una referència al territori però també al món de la televisió local catalana. La seva programació és de servei públic, tot donant prioritat sempre als continguts informatius d’aquesta comarca. A més a més dels programes estrictament informatius, a la seva graella també destaquem les seves apostes pels continguts esportius i culturals. VOTV dedica diverses franges a les seves retransmissions en directe que tenen un ampli seguiment.

Actuar amb criteris de rendibilitat social i despertant l’interès dels espectadors amb continguts de proximitat, es treballa per fer una televisió diversa, autèntica, pròxima, plural, singular, fresca i participativa.

Tota la documentació esmentada es pot trobar en el perfil del contractant.